V rámci letošního Hornet’s cupu podpoříme Benefiční pochod na Lysou horu. Připojte se také!!!

Již zítra 24. července 2020 odstartuje 11. ročník Hornet´s Cupu, který se ale bude něčím od těch předešlých lišit. Rozhodli jsme se podpořit Benefiční pochod na Lysou pro Janu, který pořádá Nadační fond Jonášek.

Jana je studentka gymnázia ve Valašském Meziříčí, něčím se ale od svých spolužáků liší. Na jedno oko nevidí vůbec a na druhé je těžce slabozraká. Každý den tedy používá mnoho kompenzačních pomůcek a jejím věrným pomocníkem je také asistenční vodící pes. Ač přes nepřízeň osudu je Jana rozhodnutá se nevzdat. Po maturitě by chtěla studovat na vysoké škole. Potřebovala by však kamerovou lupu, která je bohužel finančně velmi nákladná a rodina si ji nemůže dovolit.

Podpořte Janu s námi! Stačí jen zakoupit tričko s motivem Benefičního pochodu nebo přispět jakoukoli částkou do kasičky. Cena trička je 300kč a bude možné si jej zakoupit či objednat po celou dobu turnaje na registraci, osobně zástupci Nadačního fondu budou v neděli na JOKRA HALL mezi 13:00 – 17:00. Za Nadační fond Jonášek velké díky.

Benefiční pochod na Lysou horu

Jmenuji se Jana. První dva roky života jsem strávila v dětském domově v Praze, poté si mě adoptovala rodina žijící ve Valašském Meziříčí, kde bydlíme i v současnosti. Již v dětském domově mi byla diagnostikována praktická slepota na jedno oko, na druhém oku potom těžká slabozrakost. Tyto vady jsou ještě zhoršeny očním nystagmem – nekontrolované kmitání očních bulbů, takže se mohu pohybovat jen s hůlkou a vodícím psem. Na 1. stupni základní školy mi ještě byl zjištěn Aspergerův syndrom – vrozená porucha autistického spektra, s nímž se vyrovnávám dodnes. Myslím ale, že již aspoň zvládám základní společenské situace a každodenní komunikaci s lidmi. Ve svých 4 letech jsem se poprvé setkala s televizní kamerovou lupou, která mi nabídla nové obzory a která se ihned stala mou oblíbenou pomůckou. Díky její pevné instalaci u nás doma jsem byla schopná dělat domácí úkoly a taky mi umožnila věnovat se výtvarné tvorbě, při které jsem se mohla odreagovat. Během mé školní docházky na ZŠ jsem používala vestavěnou školní kamerovou lupu. Díky obdobné pomůcce, a hlavně za obrovské podpory mé osobní asistentky, studuji v současné době 3. ročník gymnázia ve Valašském Meziříčí. Příští rok na mě tedy čeká maturita a potom otázka – co dál? I přes můj zdravotní handicap jsem si již od dětství velice přála studovat na vysoké škole. Náročné vysokoškolské studium ale nejsem schopna absolvovat bez přenosné HD digitální kamery, která umožňuje jak čtení knih, psaní a čtení na notebooku, tak hlavně čtení informací napsaných na tabuli. Tato pomůcka je konstruována jako přenosná a tomu plně odpovídá její konstrukce, rozměry a hmotnost, ale také její cena. Ta je bohužel mimo finanční možnosti mé rodiny a zdravotní pojišťovny tuto pomůcku neproplácejí. Naštěstí se mi ale ozval Nadační fond Jonášek z Valašského Meziříčí, který mi nabídl pomoc v podobě Benefičního pochodu na Lysou horu, z jehož výtěžku bychom mohli pořídit potřebnou pomůcku a tím by se mi splnilo mé přání – studium na vysoké škole. Budu ráda, pokud se i vy připojíte k této akci a zakoupením trička v červené barvě, kterou se svou vadou zraku díky jejímu zářivému odstínu nejlépe rozlišuji, pomůžete přispět k zakoupení digitální kamery.

Předem děkuji za vaši účast
Vaše Jana

Jana se svým vodícím psem

 

Nový rozpis na webu

Vzhledem k neustále se měnící situaci a na ní navázané odhlášení některých týmů jsme byli nuceni přistoupit k určitým změnám v rozlosování turnaje.

Všechny týmy hrají svá úvodní utkání v původním čase nebo dokonce později, takže pevně věříme, že nikomu z vás jsme nezkomplikovali cestu na turnaj.
Přesto vás prosíme, abyste důkladně nastudovali rozpis pro svůj tým, abyste byli na správné hale ve správný čas.

Rozpis a výsledky

Více ke změnám:

– protože se nám z turnaje odhlásily některé týmy z PRO kategorie, zrušili jsme některé skupiny a zbývající týmy přiřadili do skupin zbývajících

– protože klesl počet ženských týmů, byli jsme nuceni vytvořit jednu společnou skupinu

– v kategorii HOBBY došlo pouze k jednomu přesunu z pětičlenné skupiny HA na doplnění skupiny HC

„Hornet’s cup plánujeme stále uspořádat, určitá omezení však dobrovolně přijmeme,“ zaznělo z úst jednoho z organizátorů, Zbyňka Macury

 

Velké množství telefonátů a dotazů zahltilo organizátory během pátku 17. července 2020, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vyhlásila mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území Moravskoslezského kraje. Bylo to reakcí na skutečnost, že se Moravskoslezský kraj stal v posledních týdnech největším ohniskem šíření koronaviru v České republice. Dlouhodobě tak je nejvíce pozitivních osob na Karvinsku, ale lokální ohniska šíření nákazy se objevují i v okresech Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín, kdy velké množství nakažených osob je u přeshraničních pracovníků. V posledních týdnech pak všichni můžeme registrovat, že značný nárůst pozitivních případů je také mimo známá ohniska onemocnění, počet tzv. komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek.

Město Rožnov pod Radhoštěm nespadá do Moravskoslezské kraje, ale je součástí kraje Zlínského. Celkem 20 bodů, které obsahuje opatření vydané KHS MS kraje, tak neplatí pro naše město, přesto nelze se ubránit faktu, že jako přilehlý kraj, respektive město Rožnov p/R, nemůžeme daná opatření úplně ignorovat. K celému problému se vyjádřil po poradě se zbytkem realizačního týmu Zbyněk Macura, jeden z jeho členů: „Shodli jsme se na tom, že Hornet’s cup plánujeme stále uspořádat, nicméně určitá omezení, i když neplatí pro náš kraj, však dobrovolně přijmeme a pokusíme se tak přijmout určitou společenskou odpovědnost nad rámec současných pravidel, které platí ve Zlínském kraji. Uvědomujeme si, že se k nám na 3 dny sjedou hráči a hráčky z celé republiky, MS kraj nevyjímaje, na druhou stranu ve svém okolí vidíme mnohem větší akce, které normálně běží a pořadatelé nad dobrovolnými omezeními ani nepřemýšlejí. My v této chvíli nechceme hráčům ani hráčkám turnaj na poslední chvíli zrušit, ale musí také počítat s tím, že budou respektovat nařízení, která výjimečně s letošním ročníkem turnaje spojíme, a to zejména v rámci pohybu ve vnitřních prostorách apod. Všem zúčastněným předem děkujeme, že daná nařízení budou respektovat a vzájemně se nedostaneme do situace, kdy bychom museli s někým řešit nedobrovolný odchod z haly. Také prosím, aby všichni sledovali náš web či FB stránky, může se stát, že se tam objeví aktuální informace spojené s koronavirem, např. pokud by KHS Zlínského kraje přijala některá z obdobných opatření, jako se stalo v MS kraji. Zatím takové indície nemáme, ale sami všichni víme, jak rychle a bez nějaké míry varování dané opatření přijala KHS MS kraje. V závěru bych chtěl ještě na všechny apelovat, ať už vedoucí či hráče nebo hráčky, aby ti, kteří se necítí zdravotně v pořádku, či si jsou vědomi, že mohli být v kontaktu s nakaženou osobou, aby dobrovolně turnaj vynechali, zdraví nás všech je přednější, než cokoliv jiného. Moc vám předem děkuji za vaši společenskou odpovědnost.

 

Aktuální informace vzhledem k situaci v MS kraji

 

Konkrétněji ještě k opatřením, které se organizátoři turnaje rozhodli přijmout:

  • obnovení nošení ochrany dýchacích cest (s výjimkou hráčů a hráček na hřišti, kteří budou aktuálně aktéry hraného utkání) ve všech vnitřních prostorách staveb (haly, ubytovací zařízení (ubytovny, internáty atd.) apod.) spojených s turnajem a také během přepravy turnajovým taxi
  • provádění zvýšené frekvence desinfekce turnajových prostor
  • umístění desinfekce na větší množství míst v rámci haly (minimálně při vstupech, u zapisovatelského stolku, v blízkosti šaten, u registrační místnosti apod.), v rámci ubytovacích zařízení (opět minimálně při vstupech, na společných prostorách sprch či toalet apod.)
  • vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti za každého zúčastněného na turnaji
  • registrace do turnaje během pátku 24. července se zúčastní pouze vedoucí týmu a s ochranou dýchacích cest. V tomto ohledu je nezbytné, aby vedoucí pro letošní ročník měli opravdu všechny materiály buďto předem vyplněné v turnajovém informačním systému, pro ubytované týmy předem zaslaný kompletně vyplněný ubytovací formulář a ještě jednou apelujeme, aby údaje zadané, zejména v turnajových soupiskách, na ubytovacích formulářích, ale samozřejmě také v prohlášení o bezinfekčnosti byly pravdivé a nesmyšlené, jak se v ojedinělých případech v minulosti stávalo
  • doporučení zdržovat se mimo zápasy pokud možno ve venkovních prostorách, a pokud v hale, tak s dostatečným rozestupem
  • nekouřit u vstupu do haly či ubytovacího zařízení (zejména s ohledem na bezpečnost příchozích či odchozích)
  • doporučení využívat desinfekci při vstupu do šaten, do haly či ubytovacího zařízení
  • doporučení pro každého účastníka aby měl vlastní míček pro rozcvičení
  • velmi žádoucí, aby vedoucí zajistili pro tým 2 druhy dresů, respektive 1 sadu dresů a náhradní sadu například ve formě stejné barvy triček, abychom se vyvarovali půjčování rozlišováků, pokud dva týmy budou míst stejnou či podobnou barvu dresů

Jak dodal Zbyněk Macura, člen realizačního týmu turnaje i rožnovského florbalového klubu: „Možná to na první pohled vypadá, že bereme situaci zbytečně vážněji, než v této chvíli ve Zlínském kraji vypadá, ale věřte nám, není to jednoduché rozhodnutí, kdy člověk nechce podléhat panice, na druhé straně musí myslet nejen na sebe, ale především také na široké okolí. Nasadit roušku během turnaje, když nejsem na hřišti, ale jsem v hale, považuji za zanedbatelnou oběť oproti tomu, než bychom turnaj hned zrušili. Celkově se snažíme jít ruku v ruce s vedením města, na které padá také velká zodpovědnost. Všem ještě jednou předem děkuji za vzájemný respekt a věřím, že na příštích akcích už se budeme potkávat za příznivějších podmínek.

Obhájce trofeje začne v pátečních odpoledních hodinách, i ostatní týmy znají čas startu v turnaji!!!

S jednodenním předstihem vešel ve známost rozpis zápasů na turnaji. Každý z týmů tak zná nejen čas svého úvodního vystoupení na turnaji, ale rovnou celý jízdní řád základních skupin, a dokonce už lze predikovat, kde by se mohl jaký tým ocitnout v rámci vyřazovacích bojů. Určitě velmi potěšeny budou zejména ženy, které každoročně byly nešťastné z brzkého ranního vstávání. To už je minulostí, letos na ně pořadatelé extra mysleli a ženy tak v neděli svá vystoupení budou začínat nejdříve lehce před jedenáctou dopolední. Vrátíme-li se k pátečním počátku turnaje, pak „pojedeme bomby“ hned od úvodu, ať už v podobě vystoupení domácího Jackpotu, čerstvě prvoligových hráčů Letky v Rainbowrun TEAMu či v podobě regionálních zástupců Sokolu Frenštát, respektive Hraničářů z Hranic na Moravě. Letošní ročník ve všech kategoriích bude velmi zajímavé sledovat, neboť máme téměř rekordní počet týmů a rozhodně netrpí ani kvalita, kdy hned několik týmů bude cílit na vrchol nejvyšší. Těšme se na neděli, kde uvidíme, kdo dnes tipoval správného vítěze mezi muži či ženami! Rozpis celého turnaje zde k nahlédnutí.

 

Kategorie MUŽI HOBBY

Už v loňském roce kategorie MUŽI HOBBY přesvědčila, že se zde nemůžeme bavit pouze o amatérech, ale už i o zkušených hráčích, kteří třeba v minulosti hrávali vyšší soutěže, ale nyní už jsou ve florbalovém „důchodu“ v rámci ligových regionálních soutěžích. To však neplatí pro Hornet’s cup, kde ještě nedávná věhlasná jména připomínají to nejlepší ze své florbalové kuchyně. Můžeme se tak těšit na vystoupení takových týmů, jako jsou hráči z Devils Teamu, Hvězd Moravy, Bejvávalo, Gentelmen’s club, Pink Angels či Shooters Team. V loňském roce příjemně překvapili také hráči domácího Šoty týmu a štikami letošního turnaje by mohli být Warriorsi či Hattrick team. Uvidíme, zda některý z výše jmenovaných týmů potvrdí své kvality nebo zda v turnaji dojde k překvapení. Obecně tato kategorie k tomu má nejblíže, ze všech kategorií v rámci historie má totiž nejvíce různých vítězných týmů.

 

Kategorie ŽENY

Zabrousíme-li do kategorie něžného pohlaví, pak po několika letech neuvidíme IBK Selection, vítěze hned několika předchozích ročníků. Zprávy však neklamou a některé holky z Vítkovic i letos uvidíme, sami se nechte překvapit, v rámci kterého či kterých týmů to bude. Koho ale uvidíme tradičně, to jsou zástupkyně Citrus Ladies Teamu. Holky tradičně nezklamaly a berou tento turnaj velmi prestižně a jistě i letos budou útočit na medailové pozice. Dravé mládí pak můžeme vidět v nováčkovi turnaje ze základny Zlín Lions, který vystupuje na turnaji pod názvem Zlín Zebras. No a zajímavá očekávání může přinést i slovenské uskupení FRAM Ladies Team, které už v loňském roce vystrčilo své drápky a letos je bude chtít zatnou ještě hlouběji.

 

Kategorie MUŽI PRO

Ženy jsou určitě tím nejkrásnějším kořením turnaje, kategorie MUŽI PRO pak kořením nejkvalitnějším. A ani letos tomu nebude jinak, opět se do Rožnova sjede to nejlepší, co v současnosti tuzemská florbalová scéna nabízí. Někteří z reprezentantů dokonce kvůli turnaji oželí i reprezentační sraz širšího kádru v Hostivicích. Tak je pro ně rožnovský turnaj důležitý a zároveň jejich pozice v širším kádru reprezentace jistá. Na které týmy si na turnaji dát pozor? No hned z pátečního rána určitě na Rainbowrun TEAM a Jackpot, jak už se psalo v úvodu tohoto článku. Ambiciózními týmy v turnaji můžou být v dopolední sekci také IBK Moravia, Jamaica U19 a IBK ŠÍDLOS tygřík. Slovensko pak jistě adekvátně budou zastupovat zejména týmy CAPITOL Floorball Club, FRAM Floorball Team nebo IBK Anteaters. Odpolední a večerní blok pak nabízí celou řadu favoritů na celkové vítězství. To budou chtít jistě obhájit Mokrý banditi z loňského ročníku, ale týmy jako The Edge, Warriors Nový Jičín, respektive B.E.S.K.Y.D. Selection znají minimálně chuť finálových bojů. A kartami budou chtít míchat i mladí hráči ze superligového týmu Vinohrad, kteří budou startovat pod příznačným názvem SKV U21.

Máte už svého favorita, chcete vidět špičkový florbal v podání nejlepších hráček a hráčů domácí florbalové scény? Pak zavítejte na turnaj a nenechte si ujít nic z tohoto krásného sportu, který má na Rožnovsku dvacetiletou tradici!!! Začínáme v pátek 24. července od 9:00 a finálová utkání budeme moci zhlédnout na SYNOT TIP HALL během nedělního odpoledne 26. července.

V kategoriích mužů PRO i HOBBY jsou poslední volná místa!!!

Deadline pro registraci na letošní Hornet’s cup 2020 se blíží. Přesně za týden seznamy ve všech kategoriích budou uzavřeny, zkontrolovány platby startovného a jakmile pořadatele připraví vše na rozlosování, budou všichni brzy znát složení skupin. K dnešnímu dni tak můžeme říct, že v jednotlivých kategoriích máme ještě otevřeno těchto pár pozic:

 

MUŽI PRO – posledních 6 oficiálních míst (+2-3 místa pro náhradní týmy)

ŽENY – posledních 5 oficiálních míst (+1-2 místa pro náhradní týmy)

MUŽI HOBBY – poslední 3 oficiální volná místa (+2-3 místa pro náhradní týmy)

 

Celkově je tak k dnešnímu dni registrováno více než 60 týmů a již v této chvíli jsme překonali loňský ročník a můžeme se letos přiblížit až 80 týmům, neboť v posledním týdnu registrací se vždy roztrhne pytel s tzv. registracemi LAST MINUTE. Pokud se tedy chcete registrovat, tak určitě stále využijte registrační odkaz.

Seznam dosud registrovaných týmů v jednotlivých kategoriích

Zároveň s blížícím se závěrem registrací se rozjíždí velké množství registrací ubytování. Zde máme stále ještě několik možností, ale neváhejte, místa ubývají a například CAMPING jež kompletně vyprodaný. Pokud si tedy chcete registrovat ubytování, máte možnost na oficiálním ubytovacím odkaze.

Za poslední víkend 20 nových registrací na turnaj!!!

Minulý týden v pátek byl zveřejněn článek s možností registrací na mezinárodní turnaj Hornet’s cup 2020 a během víkendu více než 20 týmů zpečetilo svou účast. Desítky registrovaných týmů jsou možná pro někoho mírným překvapením, ale v dnešní době bezpochyby je hlad po florbale značný, a tak rychlý nárůst účastníků turnaje není překvapivý. Pořadatelé jsou na letošní potenciální vyšší účast připraveni a vše potřebné je rezervováno, aby každý tým získal kvalitní zázemí.

Za posledních 10 ročníků turnaje jsme zaznamenali několik vítězů v jednotlivých kategoriích a téměř všichni historičtí vítězové se již na turnaj registrovali. Pokud tedy jde o kvalitu, pak se můžeme těšit, že letošní ročník určitě nebude zaostávat za ročníky minulými. Pořadatelé dále intenzívně pracují na výhodách, které byly pro účastníky i v minulosti. Některé jsou stále ovlivňovány pandemií posledních týdnů, ale i tak je pevná víra, že se podaří jednání dotáhnout do úspěšného konce.

Turnaje se účastní nejlepší hráči či hráčky nejen Severní Moravy, ale prakticky celé ČR

Kdo chce zažít v Rožnově pod Radhoštěm v závěru července opět další ročník oblíbeného turnaje Hornet’s Cup, prodloužený víkend plný florbalu a všeho, co k turnaji patří, měl by svůj tým obratem registrovat!!! Může to udělat na stránkách turnaje nebo vyplněním online registračního formuláře!!!

Registrace na Hornet’s cup 2020 v plném proudu!!!

11. ročník turnaje v srdci Valašska – v Rožnově pod Radhoštěm – byl dlouho na vážkách, zda se bude pojit s rokem 2020. V době, kdy organizátoři turnaje chtěli uveřejnit možnost registrace za zvýhodněné startovné, zasáhla vyšší moc v podobě pandemie viru nazývaného obecně COVID-19. S březnem tak začala doba tajemna s nejistým výsledkem, zda v červenci turnaj bude či ne. Pesimismus vládl nejen během března, ale i v dubnu, až se začátkem května to poprvé začalo vypadat nadějně. Alespoň tedy co se hal, možnosti shromažďování lidí apod. týče. Pořád tu však byla nejistota v podobě ubytování. Nelze uspořádat turnaj, na který se sjedou stovky hráčů a hráček a nemít pro ně ubytování. Dnešním dnem i tato otázka je vyřešena, můžeme tak s hrdostí prohlásit, že letos turnaj bude a lze se již teď do něj registrovat.

 

Hornet’s cup 2020 – 11. ročník mezinárodního florbalového turnaje. Pojďme poodhalit základní data a fakta, která nás letos na turnaji čekají:

KATEGORIE – 3 – ŽENY, MUŽI PRO a MUŽI HOBBY

ODKAZ NA REGISTRACI -> registrační online přihlašovací formulář (registrace je platná po zpětném potvrzení mailem od pořadatelů s odkazem na částku a termín pro zaplacení startovného na turnajový účet)

TERMÍN – 24. – 26. července 2020, tradičně v Rožnově pod Radhoštěm a jeho mikroregionu

PŘEDBĚŽNÝ ZAČÁTEK a REGISTRACE – pátek 24. července 9:00 (začátek turnaje) a od 7:00 (začátek prezentace registrovaných týmů)

TURNAJOVÉ PROPOZICE – najdete tradičně na webových stránkách turnaje v sekci PROPOZICE – ZÁKLADNÍ INFO (v této sekci naleznete také Pravidla, Důležitá data či možnosti Ubytování)

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY – vyplnili jste registraci a pořadatelé vám potvrdili vaši účast? Pak svůj tým musíte nalézt v kategorii přihlášených týmů, ať už v kategorii MUŽI PRO, nebo v kategorii ŽENY, případně MUŽI HOBBY.

Za tým pořadatelů všichni věříme, že letošní ročník Hornet’s cupu bude stejně úspěšný jako ty minulé, vždyť hlad po florbalu musí být obrovský a v Rožnově ty byla za posledních let vždy pořádná FLORBALOVÁ PÁRTY (a to nejen na hřišti, tak mimo něj a na to myslíme i letos)!!!

 

Hornet’s cup má tři kategorie a dva premiérové vítěze

Včera ve čtyřech halách byl uzavřen jubilejní desátý ročník tradičního rožnovského mezinárodního florbalového turnaje Hornet’s cup. Tři kategorie – Muži PRO, Muži HOBBY a Ženy – poznaly hned dva premiérové vítěze, pouze v ženách loňské šampiónky dokázaly obhájit svůj titul, přestože jejich vítězství bylo velmi těsné o jedinou branku. Premiéru si také odbyla Hornets aréna v Rožnově, která byla hlavní halou turnaje a uspěla na výbornou.

Souboje během utkání v kategorii HOBBY

V úvodním ročníku turnaje před deseti lety se začínalo pouze s kategorií muži, následující ročník se přidaly ženy a od třetího ročníku i kategorie amatérů. V těchto třech kategoriích turnaj pokračuje až do letošního desátého ročníku. A ten přinesl hned několik inovací, kdy můžeme zmínit video online přenos po celou dobu turnaje z hlavní hrací haly, pravidelné videorozhovory s vybranými účastníky turnaje a týmy, či po vzoru Českého florbalu kompletní přechod s papírové evidence turnaje na elektronickou verzi, respektive elektronické textové onliny atd.

Muži HOBBY – vítěz – Flamingos Brno

Nejpočetněji zastoupenou kategorií na turnaji byli Muži HOBBY. V ní mohou startovat pouze hráči, kteří se neúčastní celostátních soutěží. Je to také kategorie, která nejpravděpodobněji může přinést překvapení na úkor favorita. Hned několik týmů na turnaji většinou svým názvem nese punc kvality, jako jsou například Shooters Beta, Bejvávalo, Pink Angels, Džegrovci apod. Ale ani jeden z týmů nedokázal triumfovat. Naopak, finále mělo premiérové zastoupení v týmech SK JeMoBu a Flamingos Brno. Nakonec v něm zvítězili hráči Brna, po vcelku jednoznačném průběhu. V boji o bronzovou příčku bylo úspěšnější uskupení Bejvávalo, když porazilo Devils team. Určitě nezapomenutelné bylo tažení týmu rožnovských hokejistů – Šoty tým, kteří s sebou měli logicky i početný fanklub, který jim vytvářel neskutečnou domácí atmosféru. Jak později radostní kluci sdělili, poprvé se jim podařilo dostat až do nedělních utkání, což už pro ně bylo velkou odměnou.

Denisa Ferenčíková a její „backchecking“ při protiútoku týmu Dej si dvacet

V kategorii žen startuje pravidelně nejnižší počet týmů, ale z hlediska kvality mívá většinou nejlepší zastoupení. Často se v jednotlivých týmech objeví hned několik reprezentantek, zejména České či Slovenské reprezentace, ale i pobaltských republik, či Polska. V jubilejním ročníku jsme tu měli opakování loňského finále, kdy celky Dej si dvacet a IBK Selection ve strhujícím finále předvedly to nejlepší, co jsme mohli v této kategorii vidět. Nakonec byl o jedinou branku šťastnější s letošním triumfem již pětinásobný vítěz z IBK Selection. Kdo si na turnaji polepšil, tak to bylo holky z Florbal Vsetín, které o třetí místo zdolaly slovenské uskupení FRAM Ladies Team. Bohužel, v této kategorii nestartovaly hráčky domácího Rožnova.

ŽENY – vítěz – IBK Selection

Kategorií nejvíce sledovanou jsou Muži PRO. Průřez superligových hráčů vždy ukazuje svůj punc kvality zejména v době play-off. Nejinak tomu bylo i letos. Už výčet čtvrtfinalistů sliboval lité boje a musely se po něm rozloučit s turnajem týmy, které v minulosti zasáhly do bojů o medaile. Obě semifinále byly dramatické a skončily velmi těsně. B.E.S.K.Y.D. Selection se do poslední chvíle snažil eliminovat překvapení na svůj účet v podobě porážky od Mokrých Banditů. Nakonec se to o jedinou branku nepodařilo. Heroický výkon pak předvedl Jackpot, který už čtvrtfinále dokázal zvládnout na nájezdy, stejně tak pak v semifinále dokázal zlomit loňského vítěze – tým The Edge. O bronzovou příčku se tak utkali poslední dva vítězové turnaje a více morálních sil měli hráči z Valašska. Před finále tak bylo jasné, že turnaj bude znát premiérového vítěze. Mírně zkušenější byl tým Jackpotu, který už v historii finálovou účast zažil, nicméně výsledky Mokrých Banditů v průběhu turnaje tuto výhodu smazávaly. A výsledek po základní hrací době tomu dával za pravdu, když oba celky vstřelily po třech brankách. Nicméně Jackpot mohl rozhodnout jedinou sekundu před koncem základní hrací doby, kdy po nedovoleném zákroku Mokrých Banditů bylo nařízeno trestné střílení. To bohužel nedokázal proměnit Josef Viktořík. Všichni v hale byli zvědavi, zda si to zopakuje v následných trestných nájezdech, který měly rozhodnout o osudu celého turnaje. A Josef nezklamal a tentokrát svůj nájezd proměnil. Nakonec to nebylo Jackpotu platné. Novopečenými šampióny turnaje se stali hráči Mokrých Banditů, kteří proměnili více nájezdů, a ten vítězný Lukáš Veltšmíd.

Muži PRO – vítěz – Mokrý Banditi

Minimálně kategorie HOBBY bude mít nového vítěze

Sobota uzavřela ve všech kategoriích boje v základních skupinách a obě mužské kategorie rozběhly své boje v play-off. Týmy, které vydrží až do neděle v soutěži, patří mezi nejlepších osm ve svých kategoriích a můžou se honosit puncem kvality.

MUŽI PRO

Kategorie nejprestižnější je také kategorií, kterou nejdříve průběžně shrneme. Dá se říct, že z mrtvých povstal Jackpot. Ve skupině uzavírali tabulku, ale v play-off vyřadil již dva soupeře, kdy jedním z nich byl vítěz skupiny a také nedávného Open Game v Brně, FBK Bobrky. Podobně se vedlo The Edge. V těchto dvou případech určitě platí, že turnaj začíná s play-off. Naopak prakticky bez zaváhání jdou turnajem B.E.S.K.Y.D. Selection, a nováček Rainbow Team. Nemilým překvapením je pak vyřazení loňského finalisty – Warriors Nový Jičín. Reprízou finále byl jejich osmifinálový duel s The Edge, ve kterém Brňané tahali za delší konec. Naopak milým překvapením jsou Hraničáři alias FBC Hranice. Svůj standard si pak udržely zbylí tři čtvrtfinalisté, a to Válec Team, EKOZEM Selection a Mokrý banditi.

ŽENY

Ženy mají také před sebou čtvrtfinálové zápasy, kterým předcházely závěrečná utkání ve skupinách. První z nich měla jednoduché rozuzlení, když IBK Selection nedal svým soupeřům žádnou šanci a bude nasazen z prvního místa. Druhý je Vsetín a o třetím místě rozhodl lepší brankový rozdíl pro Citrus Ladies Team přes Slavii Praha. Druhá skupina ovšem byla mnohem zamotanější. FBC Hranice žádný bod nezískaly a tabulku uzavírají, naopak ostatní tři týmy se vzájemně porazily, a tak o jejich konečném pořadí musela rozhodovat minitabulka a nakonec skóre z jednotlivých utkání a v posledním případě dokonce větší počet vstřelených branek. Nejlepší umístění tak získalo uskupení Dej si dvacet, hned za ním byl slovenský FRAM Ladies Team a třetí příčku obsadil DžúPínat. V play-off se týmy dle pořadí ve skupinách utkají s protější skupinou křížem.

MUŽI HOBBY

Ve skupině amatérů nelze začít jinak, než senzací, kterou způsobil domácí rožnovský Šoty tým, jehož základ tvoří hokejisté zpestřující si letní přípravu. Dvakrát dokázali postoupit na nájezdy, když v tom prvním utkání vyrovnávali v základní hrací době sekundu před jejím uplynutím a v euforii z následného vítězství pak znovu v základní hrací době dovedli utkání do nájezdů dokonce s obhájcem loňského vítězství – týmem Shooters Beta, který v nájezdech a následném dodatku „náhlá“ smrt poslali domů. Při následných oslavách málem na Koryčankách nevydržela palubovka pod jejich oslavnými kotouly a následně i tribuna, kde kotel fanoušků a fanynek si vyžádal dresy na památku. Z ostatních týmů si s přehledem počínají Flamingos Brno, Bejvávalo, Pink Angels či legendární Devils Team. Pětici čtvrtfinalistů pak doplňují F.A.T.R. Dubňany, Lions a SK JeMoBu.