„Hornet’s cup plánujeme stále uspořádat, určitá omezení však dobrovolně přijmeme,“ zaznělo z úst jednoho z organizátorů, Zbyňka Macury

 

Velké množství telefonátů a dotazů zahltilo organizátory během pátku 17. července 2020, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vyhlásila mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území Moravskoslezského kraje. Bylo to reakcí na skutečnost, že se Moravskoslezský kraj stal v posledních týdnech největším ohniskem šíření koronaviru v České republice. Dlouhodobě tak je nejvíce pozitivních osob na Karvinsku, ale lokální ohniska šíření nákazy se objevují i v okresech Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín, kdy velké množství nakažených osob je u přeshraničních pracovníků. V posledních týdnech pak všichni můžeme registrovat, že značný nárůst pozitivních případů je také mimo známá ohniska onemocnění, počet tzv. komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek.

Město Rožnov pod Radhoštěm nespadá do Moravskoslezské kraje, ale je součástí kraje Zlínského. Celkem 20 bodů, které obsahuje opatření vydané KHS MS kraje, tak neplatí pro naše město, přesto nelze se ubránit faktu, že jako přilehlý kraj, respektive město Rožnov p/R, nemůžeme daná opatření úplně ignorovat. K celému problému se vyjádřil po poradě se zbytkem realizačního týmu Zbyněk Macura, jeden z jeho členů: „Shodli jsme se na tom, že Hornet’s cup plánujeme stále uspořádat, nicméně určitá omezení, i když neplatí pro náš kraj, však dobrovolně přijmeme a pokusíme se tak přijmout určitou společenskou odpovědnost nad rámec současných pravidel, které platí ve Zlínském kraji. Uvědomujeme si, že se k nám na 3 dny sjedou hráči a hráčky z celé republiky, MS kraj nevyjímaje, na druhou stranu ve svém okolí vidíme mnohem větší akce, které normálně běží a pořadatelé nad dobrovolnými omezeními ani nepřemýšlejí. My v této chvíli nechceme hráčům ani hráčkám turnaj na poslední chvíli zrušit, ale musí také počítat s tím, že budou respektovat nařízení, která výjimečně s letošním ročníkem turnaje spojíme, a to zejména v rámci pohybu ve vnitřních prostorách apod. Všem zúčastněným předem děkujeme, že daná nařízení budou respektovat a vzájemně se nedostaneme do situace, kdy bychom museli s někým řešit nedobrovolný odchod z haly. Také prosím, aby všichni sledovali náš web či FB stránky, může se stát, že se tam objeví aktuální informace spojené s koronavirem, např. pokud by KHS Zlínského kraje přijala některá z obdobných opatření, jako se stalo v MS kraji. Zatím takové indície nemáme, ale sami všichni víme, jak rychle a bez nějaké míry varování dané opatření přijala KHS MS kraje. V závěru bych chtěl ještě na všechny apelovat, ať už vedoucí či hráče nebo hráčky, aby ti, kteří se necítí zdravotně v pořádku, či si jsou vědomi, že mohli být v kontaktu s nakaženou osobou, aby dobrovolně turnaj vynechali, zdraví nás všech je přednější, než cokoliv jiného. Moc vám předem děkuji za vaši společenskou odpovědnost.

 

Aktuální informace vzhledem k situaci v MS kraji

 

Konkrétněji ještě k opatřením, které se organizátoři turnaje rozhodli přijmout:

  • obnovení nošení ochrany dýchacích cest (s výjimkou hráčů a hráček na hřišti, kteří budou aktuálně aktéry hraného utkání) ve všech vnitřních prostorách staveb (haly, ubytovací zařízení (ubytovny, internáty atd.) apod.) spojených s turnajem a také během přepravy turnajovým taxi
  • provádění zvýšené frekvence desinfekce turnajových prostor
  • umístění desinfekce na větší množství míst v rámci haly (minimálně při vstupech, u zapisovatelského stolku, v blízkosti šaten, u registrační místnosti apod.), v rámci ubytovacích zařízení (opět minimálně při vstupech, na společných prostorách sprch či toalet apod.)
  • vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti za každého zúčastněného na turnaji
  • registrace do turnaje během pátku 24. července se zúčastní pouze vedoucí týmu a s ochranou dýchacích cest. V tomto ohledu je nezbytné, aby vedoucí pro letošní ročník měli opravdu všechny materiály buďto předem vyplněné v turnajovém informačním systému, pro ubytované týmy předem zaslaný kompletně vyplněný ubytovací formulář a ještě jednou apelujeme, aby údaje zadané, zejména v turnajových soupiskách, na ubytovacích formulářích, ale samozřejmě také v prohlášení o bezinfekčnosti byly pravdivé a nesmyšlené, jak se v ojedinělých případech v minulosti stávalo
  • doporučení zdržovat se mimo zápasy pokud možno ve venkovních prostorách, a pokud v hale, tak s dostatečným rozestupem
  • nekouřit u vstupu do haly či ubytovacího zařízení (zejména s ohledem na bezpečnost příchozích či odchozích)
  • doporučení využívat desinfekci při vstupu do šaten, do haly či ubytovacího zařízení
  • doporučení pro každého účastníka aby měl vlastní míček pro rozcvičení
  • velmi žádoucí, aby vedoucí zajistili pro tým 2 druhy dresů, respektive 1 sadu dresů a náhradní sadu například ve formě stejné barvy triček, abychom se vyvarovali půjčování rozlišováků, pokud dva týmy budou míst stejnou či podobnou barvu dresů

Jak dodal Zbyněk Macura, člen realizačního týmu turnaje i rožnovského florbalového klubu: „Možná to na první pohled vypadá, že bereme situaci zbytečně vážněji, než v této chvíli ve Zlínském kraji vypadá, ale věřte nám, není to jednoduché rozhodnutí, kdy člověk nechce podléhat panice, na druhé straně musí myslet nejen na sebe, ale především také na široké okolí. Nasadit roušku během turnaje, když nejsem na hřišti, ale jsem v hale, považuji za zanedbatelnou oběť oproti tomu, než bychom turnaj hned zrušili. Celkově se snažíme jít ruku v ruce s vedením města, na které padá také velká zodpovědnost. Všem ještě jednou předem děkuji za vzájemný respekt a věřím, že na příštích akcích už se budeme potkávat za příznivějších podmínek.