Nový rozpis na webu

Vzhledem k neustále se měnící situaci a na ní navázané odhlášení některých týmů jsme byli nuceni přistoupit k určitým změnám v rozlosování turnaje.

Všechny týmy hrají svá úvodní utkání v původním čase nebo dokonce později, takže pevně věříme, že nikomu z vás jsme nezkomplikovali cestu na turnaj.
Přesto vás prosíme, abyste důkladně nastudovali rozpis pro svůj tým, abyste byli na správné hale ve správný čas.

Rozpis a výsledky

Více ke změnám:

– protože se nám z turnaje odhlásily některé týmy z PRO kategorie, zrušili jsme některé skupiny a zbývající týmy přiřadili do skupin zbývajících

– protože klesl počet ženských týmů, byli jsme nuceni vytvořit jednu společnou skupinu

– v kategorii HOBBY došlo pouze k jednomu přesunu z pětičlenné skupiny HA na doplnění skupiny HC