Pravidla

Pravidla:

Hraje se dle platných pravidel ze sezóny 2023/2024 vydaných mezinárodní florbalovou federací IFF, s výjimkami vyjmenovanými níže.

Hrací systém:

Všechna družstva odehrají na turnaji minimálně 4 zápasy.

Muži PRO:

 • Herní systém 5+1.
 • Herní čas je v základních skupinách 2 × 15 minut hrubý čas, kdy poslední 3 minuty zápasu se hraje na čistý čas. Přestávka 1 minuta. Nelze si vzít oddechový čas.
 • Playoff 2 × 15 minut čistý čas. Přestávka 2 minuty. Lze si vzít oddechový čas.

Muži HOBBY:

 • Herní systém 4+1.
 • Herní čas je v základních skupinách 2 × 12 minut hrubý čas, kdy poslední 3 minuty zápasu se hrají na čistý čas. Přestávka 1 minuta. Nelze si vzít oddechový čas.
 • Playoff 2 × 15 minut hrubý čas, posledních 5 minut zápasu se hraje na čistý čas. Přestávka 1 minuta. V posledních 5 min si lze vzít oddechový čas.
 • v této kategorii nesmí nastoupit hráč, který nastoupil v uplynulých třech ligových ročnících (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) k utkání jakékoliv celostátní mužské (s výjimkou veteránské) či juniorské (bez zahrnutí dorostenecké) soutěže pořádané Českým florbalem (seznam soutěží https://www.ceskyflorbal.cz/competition/) či do celostátních soutěží pořádaných v zahraničí (Švýcarsko, Švédsko, Finsko) či do nejvyšší celostátní soutěže pořádané v zahraničí (ostatní země kromě CZK, SUI, SWE a FIN) –  pokud si nejste jisti zařazením své soutěže, vzneste konkrétní dotaz na pořadatele.

Ženy:

 • Herní systém 4+1.
 • Herní čas je v základních skupinách  2 × 15 minut hrubý čas, kdy poslední 3 minuty zápasu se hraje na čistý čas. Přestávka 1 minuta. Nelze si vzít oddechový čas.
 • Playoff 2 × 15 minut čistý čas. Přestávka 2 minuty. Lze si vzít oddechový čas.

Vyhodnocení postupu:

Nestanoví-li rozpis pro daný ročník jinak, postupují z každé skupiny první 4 týmy do playoff, pro týmy na dalších pozicích turnaj končí.
Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíza 1 a porážka 0 bodů.
Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

 • počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
 • rozdíl skóre ze vzájemných utkání
 • celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
 • celkový rozdíl skóre
 • celkový počet vstřelených branek
 • los

Pokud je pro nasazení do playoff nutné určit pořadí týmů z více skupin (např. seřadit týmy z druhých míst), rozhoduje o jejich pořadí:

 • průměrný počet bodů získaných za jeden skupinový zápas
 • průměrný rozdíl skóre získaných v jednom skupinovém zápasu
 • průměrný počet vstřelených branek získaných v jednom skupinovém zápasu
 • los

Pokud by seřazením dle výše zmíněného klíče měly proti sobě v prvním kole playoff nastoupit týmy ze stejné skupiny, vyhrazuje si pořadatel právo (nikoli povinnost) na změnu v nasazení do playoff tak (výměnou dvou nejbližších soupeřů dle seřazení výše), aby proti sobě nastoupily týmy, které se na turnaji ještě nepotkaly. V případě výměny soupeřů budou informováni vedoucí dotčených týmů.

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

 • série 3 trestných nájezdů, od semifinále série 5 trestných nájezdů
 • následně série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)

Jury turnaje:

Pavel Panaš
Lukáš Mikula
Zbyněk Macura

Protest:

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

Rozhodčí:

Rozhodčí s licencí. Rozhodčí nejsou zapsáni na soupisce žádného družstva. Rozhodčí jsou delegováni JURY turnaje.

Pojištění:

Účastníci turnaje startují na vlastní nebezpečí.

Soupiska hráčů:

Každý tým musí při registraci mít vyplněnou soupisku hráčů, kterou bude možno vyplnit online, informace přijdou vedoucím týmů na registrační mail. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Do úvodního utkání vyřazovací části v turnaji může být tato soupiska doplněna o další hráče, kteří ještě nejsou zapsáni na jakékoliv jiné soupisce ostatních týmů na turnaji. Každý hráč jak na soupisce, tak v utkání, musí být označen celým (nikoliv desetinným apod.) číslem v rozsahu 1-99. Vedoucí týmu je zodpovědný za vyplnění soupisky týmu včetně uvedení pravdivých údajů. V případě neshody některého údaje ze soupisky se skutečností může jury turnaje rozhodnout o okamžitém vyřazení týmu či hráče z turnaje.

Čekací doba:

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch týmu, který se nedostavil. V případě dvou kontumací jednoho týmu bude daný tým z turnaje vyloučen.

Hrací čas:

Základní nastavení dle dané kategorie.
Pro zápasy ve skupinách platí, že při rozdílu skóre v průběhu utkání o 7 a více branek se přechází na „superhrubý čas“. Pro playoff toto neplatí.
Jakmile se jednou v zápase přejde na „superhrubý čas“, hraje se v tomto režimu až do konce utkání.

Start hráče:

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo v dané kategorii. Na turnaji smí startovat hráč po dosažení 15 let.
Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř nejpozději však během přestávky sporného utkání, tj. do začátku druhého poločasu utkání a po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5 ve prospěch neproviněného týmu a hráč bude vyloučen z turnaje.

Vyloučení hráče:

ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a další postup bude řešit Jury turnaje. V kategoriích hraných systémem 4+1 bude při vícenásobném vyloučení oslabeno družstvo vždy max. o jednoho hráče a tresty následných přestupků, budou odloženy a započnou po vypršení předchozího trestu.
V situacích, kdy k utkání nastoupí hráč neuvedený na soupisce zápise a nemá tak ani turnajový náramek, je takový hráč vyloučený do konce utkání a tým potrestán trestem ČK 1. Pokud se jedná o zápas vyzařovací části, pak je utkání automaticky kontumováno ve prospěch soupeře.

Barvy dresu:

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení nebo mu budou pořadateli poskytnuty rozlišovací návleky.

Předzápasová příprava:

Rozcvičení před utkáním nebude probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

Šatny:

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je doporučeno, aby si tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

Rozpis zápasů:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise a propozicích. V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká. V případě odlišných informací ve vytištěných materiálech na halách a informacích zveřejněných na turnajovém webu platí vždy verze z turnajového webu.