Rozhodnutí a udělené výjimky

Rozhodnutí JURY

Udělené výjimky

a) Výjimky soutěžní (max 1-2 na tým, záleží na posouzení pořadateli)

  1. Jan Huška (Asi FBC FM), umožněn start v kategorii MUŽI HOBBY
  2. Ondřej Šiška (The Backyardigans), umožněn start v kategorii MUŽI HOBBY
  3. Jiří Kroutil (Bejvávalo), umožněn start v kategorii MUŽI HOBBY
  4. Vladan Sukač (Asi FBC FM), umožněn start v kategorii MUŽI HOBBY

a) Výjimky věkové (nepočítá se do celkových výjimek na tým, musí být doloženy potvrzením zákonného zástupce)