Zvýšená časová náročnost dopravního příjezdu do Rožnova

 

Drobné, ale důležité dopravní informace vzhledem k možným komplikacím s příjezdem do Rožnova – je třeba plánovat s časovou rezervou.

Každoročně Ředitelství silnic a dálnic během letních měsíců opravuje silnice a tentokrát to postihlo z větší části i Rožnov a jeho okolí. Informujeme vás tedy touto cestou o problémech, které mohou nastat především s příjezdem směrem od Ostravy.

a) v obci Vlčovice – směr od Kopřivnice – se již několik měsíců opravuje vozovka – pravidelné zdržení 10-20 min – pokud lze, tomuto směru se vyhněte

b) mezi městy pod Radhoštěm – Freštátem a Rožnovem, konkrétně na vrcholu kopce Pindula, se tvoří až 30 min kolony z důvodu prací na silnici a frézování vozovky

PROSÍM, vezměte tyto dopravní komplikace v potaz a vyražte s dostatečným časovým předstihem.

Pozn. Během turnaje lze využívat turnajové taxi, nicméně pokud potřebujete využívat vlastní vozidlo, vyzvedněte si na registraci parkovací karty, nutné především pro průjezd parkovacími prostory u koupaliště, abyste se dostali až na parkoviště u Synot Tip Hall.